นโยบายการเปลี่ยนสินค้าและคืนเงิน

วิธีการเปลี่ยนสินค้า

 1. สินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  – ได้รับสินค้าที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ เช่น สี หรือขนาด
  – ได้รับสินค้าผิดรายการสั่งซื้อ
  – สินค้าชำรุด (การชำรุดดังกล่าวต้องไม่เกิดจากการจัดส่ง
 2. กรอกแบบฟอร์มการของเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน คลิก พร้อมอัพแนบภาพถ่ายสภาพสินค้าจุดที่ชำรุดบกพร่อง และภาพกล่องพัสดุเมื่อได้รับสินค้า
 3. ทางเราจะใช้เวลาตรวจสอบ 5-7 วัน และแจ้งผลพิจารณา โดการพิจาณาดังกล่วถือเป็นคำวินิฉัยที่สิ้นสุด
 4. หากผลพิจารณาให้ดำเนินการเปลี่ยนสินค้า ให้ลูกค้าแพ็คสินค้าที่ประสบปัญหาใส่กล่องพัสดุให้เรียบร้อย ทางเราจะแจ้งวันนัดรับสินค้าคืน และจัดส่งสินค้าใหม่ภายใน7-12 วัน โดยทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด

 

วิธีการขอคืนเงิน

 1. สามารถขอคืนเงินได้ในกรณี ชำระเงินเกิน ยอดรายการสั่งซื้อ เท่านั้น
 2. กรอกแบบฟอร์มการของเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน คลิก พร้อมแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อ และแนบสลิปจำนวนเงินที่ได้ขำระเข้ามา และเลขที่บัญชี
 3. ทางเราจะใช้เวลาตรวจสอบ 5-7 วัน และหลังจากนั้นทางเราจะโอนเงินคืนภายใน 5-7 วัน
X
preloader